About us

El Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, integrada voluntàriament per diversos ens públics del territori de la Denominació Origen Alella

Les finalitats del Consorci són les següents:

1. La promoció econòmica i especialment turística de l’àmbit territorial de la DO Alella, per consolidar-lo com a destinació enoturística de qualitat.
2. La dinamització dels agents del territori, públics i privats, per generar noves sinèrgies i oportunitats de negoci.
3. El lideratge, la creació, la impulsió i/o la difusió d’esdeveniments del vi, productes i/o equipaments, com a recursos enoturístics.
4. La impulsió i coordinació de les polítiques en l’àmbit del turisme dels membres del consorci, per tal de posar en valor conjuntament els diferents bens històrics, culturals, paisatgístics, esportius i econòmics.
5. Impulsar la sensibilització enoturística i vetllar per la qualitat de la destinació.
6. La representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre Municipis.

Us podeu descarregar els estatuts AQUÍ