Forns Romans de la Fornaca

El topònim Fornaca, documentat per primera vegada l’any 1290 al Speculum del castell de Vilassar, ens dóna pistes sobre l’antiguitat de la zona de producció industrial. El grup arqueològic de Vilassar de Dalt documenta l’any 1949 de l’existència d’un forn tocant al camí de Mataró, d’època indeterminada. L’excavació efectuada per la secció d’arqueologia del Museu arxiu l´any 1981, netejant i consolidant el forn, no dóna cap altre tipus de resultats arqueològics. El forn conservava la cambra de combustió sencera i bona part dels arcs de la cambra de cocció, que es van apuntalar. Aquest forn, anomenat forn 1, es va incloure en el catàleg del patrimoni de Vilassar de Dalt per la seva futura protecció.

Idiomes:
català, castellà, francès i anglès

Serveis adaptats:
Accessible per a usuaris de cadira de rodes
Accessible per a sords o hipo-acústics