Golf Vallromanes

A meitat de la dècada dels seixanta, uns entusiastes del golf afectes a Vallromanes i captats per una idea del senyor Alberto Durán Balet i senyor Antonio Riviere Manen , van exposar el senyor Luis Augusto Viñamata , Comte d’Alba de Liste i als propietaris de finques, que confinaven al seu Casa Palau, la possibilitat de crear un club de golf.

Acollida la idea amb gran entusiasme , i efectuats els primers passos per portar-la a la pràctica, un grup de promotors i empresaris es va unir a la mateixa, creant-se la Immobiliària Poliesportiva Castell de Sant Miquel, per tal de posar en marxa el que acabaria sent al Club de Golf Vallromanes.