Martorelles

Martorelles (o Martorelles de Baix) és un municipi amb una notable influència industrial. Situat al peu de l’autopista és seu d’algunes empreses notables. Històricament formava una unitat poblacional amb l’actual municipi de Santa Maria de Martorelles (nucli poblacional original) amb qui es segregaren el 1927.

El primer document escrit que fa referència a l’existència del poble data de l’any 1015. Es tracta de l’acta de consagració de l’església de Martorelles.

Existeixen diverses teories sobre l’origen del nom. Una d’elles relaciona la denominació de Martorelles amb l’abundància de marta a les nostres contrades, un petit mamífer de la família dels mustèlids. D’aquí ve el paral•lelisme del lexema del municipi amb el nom dels animals, marto/marta. En l’actualitat, aquesta teoria podria ser considerada com a part de les creences populars. Una altra hipòtesi de caire més científic i més recent és la que vincula el topònim amb la paraula “Martyretula”, que en llatí vulgar vol dir “cementiris petits”. Es creu que els cementiris als quals fa referència aquest mot serien les necròpolis ibèriques i el dolmen megalític que hi ha a la zona. De totes maneres, la teoria més acceptada per explicar l’arrel del nom de Martorelles és la que parla d’un arbust anomenat murtra, molt comú a tota la contrada. A més, a l’escut municipal apareix un ram d’aquesta espècie típicament Mediterrània com a símbol central, fet que reforça aquesta explicació.

Martorelles és conegut també com a Martorelles de Baix (en contraposició a Santa Maria de Martorelles o Martorelles de Dalt), amb qui se segregaren el 1927.

Antigament, l’agricultura tradicional era l’activitat econòmica principal. Es caracteritzava pel cultiu de cereals, arbres fruiters, horts: patates, mongetes, faves, etc. i, principalment, vinyes. Actualment, hi ha molt poques vinyes, que formen part de la DO Alella.

Les primeres indústries instal•lades a Martorelles van significar un canvi en la manera de viure de les famílies del poble i l’arribada de gent de diferents indrets de l’Estat Espanyol (principalment: d’Andalusia, Múrcia, Extremadura i Galícia). Entre d’altres podem destacar: Derbi, Manaut, Fainsa, Hilaturas Marta,etc. la majoria, han tingut un gran creixement i han consolidat la zona com a seu d’importants empreses, l’última en instal·lar-s’hi ha estat Cobega.