Museu-Arxiu Municipal Josep M. Codina i Bagué

El Museu Municipal de Calella  investiga, conserva i difon el patrimoni històric i artístic de la ciutat amb l’objectiu de posar-lo a l’abast de la ciutadania. Les seves col·leccions han anat creixent al llarg de la seva història gràcies a múltiples donacions de particulars.

En les seves sales es pot fer un recorregut per la història de la ciutat de Calella.

Més informació