Museu de l’Estampació de Premià de Mar

El museu de Premià de Mar és l’únic museu a l’Estat espanyol especialitzat en l’estampació tèxtil. Ubicat a l’edifici de l’antiga Fàbrica del Gas té com a objectiu principal explicar l’estampació, com a art i tècnica a través del temps i, especialment, l’important paper d’aquesta activitat econòmica com a base de la industrialització de Catalunya.

Es pot visitar l’exposició permanent, dedicada a l’estampació tèxtil. També s’ofereixen exposicions temporals i diverses activitats per a grups, visites guiades, demostracions d’estampació i tallers a l’espai de l’Obrador del Museu.

L’objectiu prioritari del Museu és explicar l’estampació a Catalunya. Aquesta activitat, iniciada amb força al segle XVIII amb les indianes, és d’una importància cabdal per entendre el procés d’industrialització del país. La gran concentració de fàbriques a Barcelona, i l’extensió de l’activitat per molts punts de Catalunya, va crear un potencial tècnic i econòmic sobre el qual es va poder emprendre l’aventura de les fàbriques tèxtils del segle XIX.