Museu Torre Balldovina

El Museu Torre Balldovina és un museu local pluridisciplinari que té per objectiu protegir, conservar, estudiar i difondre el patrimoni cultural i natural del territori, tot col·laborant amb les entitats públiques i privades de la ciutat.

Construïda al llarg dels segles al voltant d’una torre medieval de planta rodona originària del segle XI, la Torre Balldovina és la seu des de 1986 del Museu Municipal de Santa Coloma de Gramenet. L’edifici és un gran casal que va passar de tenir una funció defensiva a una d’agrícola i, finalment, fou residència estival de la família Sagarra.

El museu té el seu origen en les primeres troballes fetes per Mn. Joan Palà i Ferran de Sagarra l’any 1902 de fragments de terrissa als vessants del Turó del Pollo, les quals donaren lloc al descobriment del jaciment del Puig Castellar.

De les col·leccions que formen l’actual fons del Museu Torre Balldovina destaquen els materials arqueològics ibèrics procedents del poblat del Puig Castellar i de l’assentament de Can Calvet, els materials medievals procedents del Molí d’en Ribé (molí fariner del segle XIV) i del Mas Fonollar, i els objectes testimonis de la vida agrícola de la Santa Coloma rural.