Parc Serralada Litoral

Amb una superfície de 7.408,24 hectàrees, el Parc de la Serralada Litoral comprèn l’EIN (Espai d’Interès Natural) la Conreria Sant Mateu-Céllecs i se situa en el sector central de la serralada Litoral o de Marina, entre el riu Besòs i la riera d’Argentona.

Aquest espai natural està regulat i protegit pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs i es caracteritza pels relleus suaus, el clima agradable i un bosc mediterrani d’alzinars i pinedes que s’alça entre el mar i la planura del Maresme i la depressió del Vallès Oriental.

El Parc té un paper ecològic fonamental ja que posa en contacte el litoral amb les valls interiors. La seva situació, en una zona densament poblada a l’entorn de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’ha convertit en un espai natural molt visitat.