Vilassar de Dalt

Vilassar de Dalt és un veritable mosaic històric amb elements que destaquen per molts aspectes. El dolmen de la Roca d’en Toni, els forns romans de la Fornaca, el castell de Vilassar, la casa i torre de can Maians, el celler de can Bruguera i el singularíssim teatre de la Massa són les peces destacades .

Vilassar de Dalt té uns orígens humils. Durant els primers cinc segles del segon mil·lenni podem parlar d’un Vilassar de Dalt té un origen pagès que evoluciona molt lentament, que s’encalla amb amb els desastres naturals, les pestes i les guerres, però que s’apunta a les primeres revifalles del país i es transforma progressivament. Els segles XVI, XVII i XVIII ens mostren un Vilassar menestral dinàmic i emprenedor, que esclatarà el segle XIX en un Vilassar industrial que es convertirà en un important centre productor de la indústria tèxtil cotonera fins a la segona meitat del segle XX, quan les onades migratòries del sud d’Espanya primer, i la proximitat a Barcelona després, configuren el Vilassar actual, amb grans zones residencials entorn del nucli històric.